Zaletą tego szkolenia jest podejście systemowe do komunikacji, to znaczy, że każdy biznes, niezależnie czy duży, czy mały ma pewne wspólne procesy i pracują w nich ludzie. Zrozumienie dynamiki komunikacji stanowi klucz do sukcesu. Tak, zdecydowanie mały biznes znajdzie tam rozwiązania dla siebie.