Pierwsza i podstawowa kwestia dotyczy tego czy w ogóle się badać? No i brawo – sam wiesz, że tak jak badania okresowe, jak przegląd auta, wszystko służy temu, aby utrzymywać zdrowie, kondycję, formę. Lepiej zapobiegać, niż potem leczyć. Dokładnie tak samo jest z badaniem satysfakcji.

  • Ułatwiają planowanie rozwoju i optymalne wykorzystanie wiedzy i potencjału pracowników
  • Pozwalają na poznanie postaw wobec pracy i pracodawcy
  • Są podstawą do wprowadzania zmian i usprawnień
  • Diagnozują rzeczywiste potrzeby organizacyjne, umożliwiają rozpoznanie czynników (de)motywujących
  • Służą optymalizacji zarządzania i obserwacji efektów.

Badanie odbywa się w kilku krokach: wstępny wywiad i ustalenie celów badania, projektowanie badania, przeprowadzenie i na końcu opracowanie raportu z pełną diagnozą oraz zaleceniami do wdrożenia w trybie pilnym i/lub długofalowego rozwoju. Bardzo ważne! Badania prowadzę tylko dla firm, które zgadzają się na udostępnienie wyników swoim pracownikom. Jeśli chcesz takie badanie tylko dla siebie i nie planujesz podzielić się ze wszystkimi tym, co w nich jest, to nie znajdziemy wspólnego języka.

POZNAJ METODĘ