Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu należy zakończyć ostatnią jego lekcję. Do otrzymania certyfikatu nie trzeba odbywać żadnego egzaminu czy zaliczenia.