Sposób działania naszych współpracowników jest wypadkową tego, czego od nich oczekujemy, jak to komunikujemy i czy tworzymy warunki do wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Jest więc bardzo prawdopodobne, że jeśli Twoi współpracownicy nie działają tak, jak tego oczekujesz, to gdzieś po drodze wystąpił błąd. Pomogę Ci zidentyfikować ten moment i wprowadzić odpowiednie zmiany, by ludzie których zatrudniasz nie byli przyczyną nerwów czy stresu, ale by zaskakiwali Cię rozwiązaniami, samodzielnością i inicjatywą. Zatrudniłeś ich z powodu ich kompetencji. Być może, z jakichś powodów nie mogą one zamienić się na oczekiwane rezultaty. Dlatego programy menedżerskie to nowa wiedza, ale również rozwój istniejących kompetencji, tak by zdobyta przez lata wiedza, wskutek odpowiednich ćwiczeń, została zintegrowana i przetworzona na praktyczne zastosowanie w przyszłości.

POZNAJ METODĘ